Contact us

PDA Chiang Rai
620/25 Thanalai Rd., Muang, Chiang Rai 57000, Thailand 

Direct Line/Fax No. (+66 53) 719167
E-Mail : crpda@hotmail.com or crpdatour@hotmail.com

Contact form